SMEDSTORP

RÅBERGAPLATSEN

Planering för bostadsrätter mot

PeKum är ett fastighetsbolag som ägs av Kumla Bostäder och Peab Bostad. Bolagets skapar hyresrätter och bostadsrätter i Kumla kommun.

Smedstorp – Äganderätter

Bostadsrätter mot Råbergaplatsen

Hyresrätter mot V. Drottninggatan