Om PeKum

PeKum är ett fastighetsbolag som ägs tillsammans av Kumla Bostäder och Peab Bostad. Bolagets syfte är skapa bostäder i Kumla kommun med blandade upplåtelseformer (både hyresrätter och bostadsrätter). Bolaget bildades 2015.

Vår styrelse

Stefan Clomén Allansson (ordf),
Nils Staffansson, Andreas Brorsson, Göran Linder, Anders Bjelke, 
 Anne-Lie Carlos Jeansson, Katarina Hansson, Cristoffer Stockman