Om PeKum

PeKum är ett fastighetsbolag som ägs tillsammans av Kumla Bostäder och Peab Bostad. Bolagets syfte är skapa bostäder i Kumla kommun med blandade upplåtelseformer (både hyresrätter och bostadsrätter). Bolaget bildades 2015.

Vår styrelse

Stående från vänster:
Nils Staffansson, Andreas Brorsson, Göran Linder, Stefan Clomén Allansson (ordf), Anders Bjelke

Sittande från vänster: Anne-Lie Carlos Jeansson, Jan Hellqvist (Vd), Katarina Hansson

Frånvarande vid fototillfället: Cristoffer Stockman