Bostadsrätter i kvarteret Gladan

Kvarteret Gladan inryms av gatorna Västra Drottninggatan mot norr, Fabriksgatan mot öster, och Råbergaplatsen mot söder. PeKum arbetar med att förtäta kvarteret där tanken och ambitionen är att både hyresrätter och bostadsrätter ska byggas. PeKum fokuserar just nu på etapp två i kvarteret vilket är den östra sidan mot Fabriksgatan där det planeras för både hyresrätter och bostadsrätter. Etappen kommer att bestå av ett lamellhus med fyra trapphus. De första tre trapphusen, norr ifrån Västra Drottninggatan, kommer att bli fyravåningshus med totalt 42 lägenheter. Det fjärde trapphuset, längst söderut (mot Råbergaplatsen) blir ett sexvåningshus, med sammanlagt 18 lägenheter i bostadsrättsform. Bygglovet för huset är beviljat och just nu arbetar vi med att ta fram bygghandlingar för projektet i etapp två. Planerad byggstart är sommaren 2020. Under juni månad påbörjas mark- och schaktarbeten och bottenplattan kommer att färdigställas under september-november. Under vintern 2020/2021 kommer husets stomme att uppföras. PeKum arrangerade ett spadtag i början juni – med event på plats – för att fira att produktionen är igång! Då släpptes mer information gällande bostadsrättslägenheter så som storlekar, utformning och prisspann. Du kan nu anmäla intresse för bostadsrätter i Brf Gladan! Det gör du via peabbostad.se/gladan

Folder om bostadsrätterna

Om du är intresserad av att ställa dig i kö för en bostadsrätt så fyller du i dina kontaktuppgifter i en intresseanmälan direkt på hemsidan. Då kommer du att få information och bli kontaktad av ansvarig mäklare när projektet går ut till försäljning! Säljpremiär planeras till efter semestern!

Anmäl intresse här

Visionsskiss fasad Gladan 4