Bostadsrätter i kvarteret Gladan

Säljpremiär!

Nu har vi haft säljpremiär för de 18 bostadsrätterna! Lägenheterna ligger alla i den högre röda delen av huset.

Man kan nu teckna en köpanmälan om man är intresserad.
Det gör du via peabbostad.se/gladan

Följande storlekar finns:
1 ROK, 1 styck (med uteplats)
2 ROK, 6 stycken (en med uteplats)
3 ROK, 11 stycken (en med uteplats)

Priser och övrig information finns på peabbostad.se/gladan

Informationsbroschyr

Visionsskiss fasad Gladan 4