Bostadsrätter i kvarteret Gladan

Bostadsrätter brf Glädjen i Kumla

Styrelsen för PeKum AB har valt att pausa försäljningen av bostadsrätter.