Hyresrätter i kvarteret Gladan

Kvarteret Gladan inryms av gatorna Västra Drottninggatan mot norr, Fabriksgatan mot öster, och Råbergaplatsen mot söder. PeKum arbetar med att förtäta kvarteret där  både hyresrätter och bostadsrätter byggs.

Information för dig som är hyresgäst Fabriksgatan 5-9

Kumla Bostäder sköter förvaltningen och uthyrningen av Fabriksgatan 5-9 på uppdrag av ett bolag inom PeKum.

Vi vill upplysa om några saker som är viktiga att tänka på:

 • Kom ihåg att teckna hemförsäkring för ditt nya boende. Det är ett krav att alla hyresgäster hos oss har en hemförsäkring.
 • Du måste anmäla ditt el-abonnemang till lägenheten själv innan du flyttar in. Behöver du hjälp med ditt anläggnings-ID kontaktar du oss på 019-58 88 00.
 • Din lägenhet är ansluten till Telia Öppen Fiber. Det ingår ett TV-utbud med public service. För att beställa fler tjänster än de som ingår gör du det via bredbandswebben.se, eller kundtjänst på 020-40 24 00
 • Personen som står på hyreskontraktet måste vara boende i lägenheten.
 • Din nya lägenhet har två lägenhetsnummer. Ett fyrsiffrigt som du anmäler när du gör din adressändring samt ett nummer som står på dörren som du uppger när du är i kontakt med din hyresvärd.
 • Gör din adressändring så snart som möjligt så du får posten till din nya adress.
 • Ta med legitimation och bevis på att första hyran är betald när du hämtar
  dina nycklar.
 • Den första hyresavin skickas till din nuvarande adress. Anslut gärna till autogiro för säkrare och smidigare betalning av din hyra. Autogiroblankett hittar du här.
 • Under hösten 2022 ansluter vi oss till Kivra och då kommer du som har Kivra få hyresavin till din digitala brevlåda istället.
 • Önskar du P-plats så är det samfälligheten i kvarteret som ombesörjer detta. Kontakta Calla Herrdin 019–32 53 18 eller info@sjoborgsfastigheter.se
 • Finns det en uteplats till din lägenhet är det du som
  ansvarar för att hålla den i gott skick.
 • Eventuella felanmälningar gör du enklast genom att logga in på ”Mina sidor” på www.kumlabostader.se. Om din felanmälan är akut och du måste ha hjälp omgående utanför kontorstid, ring SOS Alarm AB 019–12 03 25. Detta nummer använder du dig även av vid akuta störningar.
 • Cirka en vecka efter inflytt kontaktar vi dig och erbjuder ett inflyttningsbesök. Där får du möjlighet att ställa frågor om din lägenhet, huset
  och området du bor i.
 • Inga saker får förvaras utanför lägenhetsdörren/trapphuset.

Samfälligheten Gladan

I kvarteret finns en samfällighet.  Det är samfälligheten som ansvarar för allt som finns på innergården. Samfälligheten hanterar exempelvis:

 • Sophantering
 • Uthyrning av parkeringar
 • Cykelhus
 • Städning och skötsel av utemiljö

Om det uppkommer något fel gällande ovanstående punkter ska detta anmälas till info@sjoborgsfastigheter.se.

Grovsopor
Det är Kumla kommun som ansvarar för grovsopor. Vid frågor om grovsopor och hanteringen kring detta hänvisar vi till kommunens servicecenter, 019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se

Köhantering, hyresrätter
Kumla Bostäder hanterar kön för hyresrätter som byggs i PeKums regi. Om du inte redan står i Kumla Bostäders kö uppmanar vi dig att ställa dig i kön.

Det gör du genom att besöka www.kumlabostader.se/minasidor/registreradig
Lediga lägenheter kommer att presenteras på www.kumlabostader.se