Hyresrätter i kvarteret Gladan

Kvarteret Gladan inryms av gatorna Västra Drottninggatan mot norr, Fabriksgatan mot öster, och Råbergaplatsen mot söder. PeKum arbetar med att förtäta kvarteret där tanken och ambitionen är att både hyresrätter och bostadsrätter ska byggas. I den långsiktiga planen finns också ett framtida trygghetsboende i kvarteret.

PeKum fokuserar just nu etapp två i kvarteret vilket är den östra sidan mot Fabriksgatan där det planeras för hyresrätter. Etappen kommer att bestå av ett lamellhus med fyra trapphus. De tre norra trapphusen kommer att bli fyravåningshus med totalt 42 lägenheter. Det fjärde trapphuset, längst söderut (mot Råbergaplatsen) blir ett sexvåningshus, sammanlagt 18 lägenheter.
Just nu arbetar vi med att ta fram bygglovhandlingar för projektet i etapp två. Planerad byggstart är våren 2020. Så snart bygglovhandlingarna är färdigställda kommer bilder mm att presenteras här på hemsidan.

Etapp ett, mot Västra Drottninggatan, är sedan augusti 2019 avyttrat till Sjöborgs Fastighetsförvaltning (www.sjoborgsfastigheter.se).

Kumla Bostäder kommer framgent att hantera kön för hyresrätter som byggs i PeKums regi. Om du inte redan står i Kumla Bostäders kö uppmanar vi dig att ställa dig i kön. Det gör du genom att besöka www.kumlabostader.se/minasidor/registreradig
Lediga lägenheter kommer att presenteras på www.kumlabostader.se