Hyresrätter i kvarteret Gladan

Kvarteret Gladan inryms av gatorna Västra Drottninggatan mot norr, Fabriksgatan mot öster, och Råbergaplatsen mot söder. PeKum arbetar med att förtäta kvarteret där tanken och ambitionen är att både hyresrätter och bostadsrätter ska byggas.

Östra delen, mot Fabriksgatan
PeKum fokuserar just nu etapp två i kvarteret vilket är den östra sidan mot Fabriksgatan där det planeras för både hyresrätter och bostadsrätter. Etappen kommer att bestå av ett lamellhus med fyra trapphus. De första tre trapphusen, norr ifrån Västra Drottninggatan, kommer att bli fyravåningshus med totalt 42 lägenheter.

Det fjärde trapphuset, längst söderut (mot Råbergaplatsen) blir ett sexvåningshus, med sammanlagt 18 lägenheter i bostadsrättsform.
Bygglovet för huset är beviljat och just nu arbetar vi med att ta fram bygghandlingar för projektet i etapp två. Planerad byggstart är sommaren 2020. Under juni månad påbörjas mark- och schaktarbeten och bottenplattan kommer att färdigställas under september-november.
Under vintern 2020/2021 kommer husets stomme att uppföras.

Hyresrätterna kommer att bestå av 1-4 rum och kök med storlekar om ca 35-86 kvadratmeter. PeKum arrangerade ett första spadtag i början juni för att fira att produktionen är igång!

Folder om hyresrätterna i Gladan

Etapp ett, mot Västra Drottninggatan, är sedan augusti 2019 avyttrat till Sjöborgs Fastighetsförvaltning (www.sjoborgsfastigheter.se).

Köhantering, hyresrätter
Kumla Bostäder kommer framgent att hantera kön för hyresrätter som byggs i PeKums regi. Om du inte redan står i Kumla Bostäders kö uppmanar vi dig att ställa dig i kön.

Det gör du genom att besöka www.kumlabostader.se/minasidor/registreradig
Lediga lägenheter kommer att presenteras på www.kumlabostader.se