Hyresrätter i kvarteret Gladan

Kvarteret Gladan inryms av gatorna Västra Drottninggatan mot norr, Fabriksgatan mot öster, och Råbergaplatsen mot söder. PeKum arbetar med att förtäta kvarteret där  både hyresrätter och bostadsrätter byggs.

Intresseanmälan från och med 13 december

Med start den 13 december tar vi emot intresseanmälningar för lägenheterna på Fabriksgatan 5-9. Du gör din anmälan på Kumla Bostäders hemsida, www.kumlabostader.se

Lägenhetsfördelning och hyresnivåer:
 7 st 1 ROK ( 35-37 m²), 4 911-5 053 kr/mån
17 st 2 ROK (44-59 m²), 5 978-7 117 kr/mån
13 st 3 ROK (72-76 m²), 8 255-8 611 kr/mån
5 st 4 ROK (86-89 m²), 9 608-9 821 kr/mån

Inflyttning sker till sommaren 2022.

Fabriksgatan 5-9

PeKum fokuserar just nu etapp två i kvarteret vilket är den östra sidan mot Fabriksgatan där det byggs både hyresrätter och bostadsrätter. Etappen kommer att bestå av ett lamellhus med fyra trapphus. De första tre trapphusen, norr ifrån Västra Drottninggatan, kommer att bli fyravåningshus med totalt 42 lägenheter (hyresrätter). Just nu pågår invändiga arbeten.

Hyresrätterna kommer att bestå av 1-4 rum och kök med storlekar om ca 35-89 kvadratmeter.

Folder om hyresrätterna i Gladan

Köhantering, hyresrätter
Kumla Bostäder hanterar kön för hyresrätter som byggs i PeKums regi. Om du inte redan står i Kumla Bostäders kö uppmanar vi dig att ställa dig i kön.

Det gör du genom att besöka www.kumlabostader.se/minasidor/registreradig
Lediga lägenheter kommer att presenteras på www.kumlabostader.se